Har du gjort FOS-förfrågan under juni månad?

Skatteverket meddelar att vissa personer kan ha fått något lägre skattetabell i sina FOS-svar avseende förfrågningar som har gjorts under juni månad. Skatteverket har åtgärdat felet och genererar nu korrekt svar för alla individer.

Om du har gjort FOS-förfrågan, för t ex nyanställd personal under juni månad, bör du göra ny FOS-förfrågan för att säkerställa att den anställde har lagrats med sina korrekta uppgifter för beskattning.

(2024-06-19)