Fora - rapportering varje månad från 2024

Från 2024 ska rapportering av arbetarnas löner göras till Fora varje månad. Det är endast arbetare som har Avtalspension SAF-LO som ska rapporteras varje månad. Vi kommer bygga stöd för månadsrapportering till Fora i Kontek Lön. Du kommer få tydlig information av oss längre fram hur du genomför rapporteringen till Fora.

Viktigt att känna till!
För att filen för månadsrapportering av arbetarlönerna till Fora ska bli korrekt, kommer du behöva göra en uppmärkning för dina arbetare med något som kallas FOK-kod (Försäkringsomfattningskod). Du som använder Kontek Lön ska göra den här uppmärkningen inne i Kontek Lön i framtida programversion. Fora presenterar alternativa sätt för uppmärkning på sin webbsida, men för dig som använder Kontek Lön finns bara ett alternativ, och det är att göra uppmärkningen inne i Kontek Lön (i framtida programversion). Det här är viktigt att du vet, för att förhindra missförstånd och dubbelarbete.

(2023-09-11)