Bilförmån - rättelser av nybilspriser (2023)

Skatteverket har kommit med en ändring till Skatteverkets tidigare föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 SKVFS 2023:12.

Genom att klicka på länken nedan kan du öppna Skatteverkets Exceldokument där du kan se vilka bilar som har ändrats.
Om dina anställda använder de ändrade förmånsbilarna behöver du justera uppgifterna så förmånsvärdet blir korrekt beräknat.
Du kan även behöva göra rättelser.

Bilförmån - Ändringar i nybilspriser 2023

(2023-10-24)