Anpassningar för Korttidsarbete

Om ditt företag inför Korttidsarbete rekommenderar vi en genomgång av de anpassningar som behöver göras i lönesystemet för att allt ska bli korrekt. Vi kan hjälpa dig på två sätt:

  • vi hjälper dig genom en konsultinsats
  • du gör anpassningar själv med hjälp av ett framtaget dokumentstöd

Kontakta vår support för mer information.

(2020-04-03)