Information från Kontek

Justeringar i lönen före semesterberäkning

För dig som delutbetalar semestertillägg/semesterlöner gäller att utbetalda semestertillägg/semesterlöner motsvarar antal uttagna semesterdagar. Om det finns anställda som har fått fler semestertillägg/semesterlöner utbetalda än uttagna semesterdagar kommer semesterberäkningen att stoppas. Passa därför på att kontrollera det här i samband med den sista löneberäkningen före semesterberäkningen.

Vi har tagit fram ett dokument som beskriver hur du kan kontrollera och justera eventuella semestervärden för att slippa stopp i din kommande semesterberäkning.

Dokumentet finns på vår hemsida efter inloggning till Mina sidor.
Vid System/lösningar klickar du på Kontek Lön.
Dokumentet finns under knappen Preliminär semesterberäkning inför semesterberäkningen.
Du kan nå dokumentet genom att klicka här.

(2024-04-03)

Semesterårsskifte

Det kan vara klurigt med arbetsmoment som endast genomförs en gång per år, och just därför erbjuder vi olika utbildningsformer med fokus semesterårsskifte. Välj mellan webbutbildning, klassrumsutbildning i Ljungby eller E-utbildning.

2024.04.03 eller 2024.04.09 - Livesänd webbutbildning i semesterhantering

Titta när och var du vill - Läs mer om E-utbildning i semesterhantering

2024.04.03 eller 2024.05.29 - Är du ny administratör i lönesystemet och önskar en god grund att stå på kan du läsa mer om Kontek Lön Grundutbildning

2024.04.16 - Har du tagit över det löneadministrativa arbetet och efterfrågar en ökad förståelse i hanteringen av löner kan du träffa en av våra lönespecialister och andra branschkollegor i webbutbildningen Löneadministration Grund. Läs mer här!

(2024-03-27)

Kontek Lön version 2024.1.3

Programmet har uppdaterats till version 2024.1.3. Versionen innehåller ny funktionalitet samt buggrättningar.

Klicka här för att nå versionsinformationen.

(2024-03-01)

Välkommen till vårt supportwebbinarium

Vi vill hålla dig uppdaterad om nyheter och förändringar i lönesystemet och därför bjuder vi in dig till ett kostnadsfritt supportwebbinarium för Kontek Lön onsdagen den 6 mars kl 09:00-09:30. Vi passar även på att tipsa dig om de förberedelser du kan göra inför kommande semesterårsskifte och den senaste informationen om rapportering till Fora.

Varmt välkommen med din anmälan!
Klicka på länken nedan för att anmäla dig.

Supportwebbinarium Kontek Lön den 6 mars

Kontek Lön - Anmälningslänk

(2024-02-13)

Bilförmån - rättelse av nybilspriser (2024)

Skatteverket har kommit med en ändring till Skatteverkets tidigare föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 SKVFS 2024:1.

Genom att klicka på länken nedan kan du öppna Skatteverkets Exceldokument där du kan se vilka bilar som har ändrats.
Om dina anställda använder de ändrade förmånsbilarna behöver du justera uppgifterna så förmånsvärdet blir korrekt beräknat.
Du kan även behöva göra rättelser.

Bilförmån - Ändringar i nybilspriser 2024

(2024-02-12)

Månadsrapportering till Fora

Från 2024 ska rapportering av arbetarnas löner göras till Fora varje månad. Hur du kommer igång med månadsrapportering beskrivs i Årshäftet på sidan 9-13, men vi har även skapat en instruktionsfilm som visar hur du arbetar med månadsrapportering i Kontek Lön. Filmen finns på Mina sidor.

Klicka på länken nedan för att nå filmen.

Fora månadsrapportering instruktionsfilm

(2024-01-30)

Rapporter i Kontek Lön

I Kontek Lön finns flera smarta rapporter som är anpassningsbara efter ditt företags behov. Du kan alltid utgå från systemets standardrapporter men du kan också skapa helt nya med önskad information och data.
 
Vi erbjuder tre tillfällen för en kortare introduktionsutbildning där målet är att du ska få en god förståelse för när rapporterna är lämpliga att användas, hur du kan anpassa rapporterna och varifrån din data hämtas in. Du får möjlighet att ställa dina frågor direkt i chatten under utbildningen som besvaras av vår lönespecialist. 
 
Läs mer och anmäl dig via länken nedan.
Introduktion rapporter Kontek Lön

(2024-01-18)

Bilförmån - rättelse av nybilspris (2023)

Skatteverket har i ett ställningstagande gjort en rättelse av nybilspris för bilmärket Zeekr med tillverkningsår 2023. Ändringen innebär sänkt bilförmånsvärde.
Klicka här för att se Skatteverkets ställningstagande

(2023-11-06)

Bilförmån - rättelser av nybilspriser (2023)

Skatteverket har kommit med en ändring till Skatteverkets tidigare föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 SKVFS 2023:12.

Genom att klicka på länken nedan kan du öppna Skatteverkets Exceldokument där du kan se vilka bilar som har ändrats.
Om dina anställda använder de ändrade förmånsbilarna behöver du justera uppgifterna så förmånsvärdet blir korrekt beräknat.
Du kan även behöva göra rättelser.

Bilförmån - Ändringar i nybilspriser 2023

(2023-10-24)

SN Lönestatistik - redovisa via API

Du som ska redovisa lönestatistik till Svenskt Näringsliv bör välja att redovisa via API.

Fördelen med redovisning via API jämfört med redovisning via fil, är att dina uppgifter kommer hålla högre datakvalitet. Det görs en validering (kontroll) av dina uppgifter när du väljer att redovisa via API.
För att kunna redovisa via API behöver du ange din API-nyckel i Kontek Lön. Logga in hos SN så hittar du din API-nyckel.

Eftersom programmet sedan en tid tillbaka redovisar enligt intjänandeprincipen (inte kontantprincipen) ska du redovisa den period som efterfrågas. Tänk på att samtliga lönetransaktioner för t ex frånvaro, övertid, ob mm som gäller din redovisningsperiod måste finnas registrerade i en Fastställd löneberäkning för att kunna redovisas.

Mer information om redovisning via API finns här.

(2023-10-02)

Fora - rapportering varje månad från 2024

Från 2024 ska rapportering av arbetarnas löner göras till Fora varje månad. Det är endast arbetare som har Avtalspension SAF-LO som ska rapporteras varje månad. Vi kommer bygga stöd för månadsrapportering till Fora i Kontek Lön. Du kommer få tydlig information av oss längre fram hur du genomför rapporteringen till Fora.

Viktigt att känna till!
För att filen för månadsrapportering av arbetarlönerna till Fora ska bli korrekt, kommer du behöva göra en uppmärkning för dina arbetare med något som kallas FOK-kod (Försäkringsomfattningskod). Du som använder Kontek Lön ska göra den här uppmärkningen inne i Kontek Lön i framtida programversion. Fora presenterar alternativa sätt för uppmärkning på sin webbsida, men för dig som använder Kontek Lön finns bara ett alternativ, och det är att göra uppmärkningen inne i Kontek Lön (i framtida programversion). Det här är viktigt att du vet, för att förhindra missförstånd och dubbelarbete.

(2023-09-11)

Bilförmån - rättelser av nybilspriser (2023)

Skatteverket har kommit med en ändring till Skatteverkets tidigare föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 SKVFS 2023:4.

Genom att klicka på länken nedan kan du öppna Skatteverkets Exceldokument där du kan se vilka bilar som har ändrats, se flik "20230529".
Om dina anställda använder de ändrade förmånsbilarna behöver du ändra till korrekt nybilspris så förmånsvärdet blir korrekt beräknat.
Du kan även behöva göra rättelser.

Bilförmån - Ändringar i nybilspriser 2023

(2023-05-31)

Semesterberäkning - info

Om ditt intjänandeår sträcker sig från 1 april till 31 mars ska du normalt göra din semesterberäkning när löneutbetalningen för april är fastställd, eftersom man normalt har släpande avvikelserapportering. Det är viktigt att all frånvaro som avser mars är registrerad och fastställd eftersom den kan påverka resultatet av semesterberäkningen.

I Hjälptexterna i Kontek Lön finns mappen Användarmanualer. Här finns manualen Semesterårsskifte, som beskriver hur du genomför ditt semesterårsskifte.
Semesterårsskifte

(2023-04-11)

Nyhet - Vi värdesätter din åsikt

Vi kommer introducera ett sätt för att mäta kundnöjdheten i lönesystemet Kontek Lön. Din feedback är viktig för oss och kommer användas i syfte att förstå hur vi kan bli ännu bättre.

Undersökningen består av en huvudfråga, med en 10-gradig skala (se bild), följt av en fritextfråga där du gärna får beskriva grunden till din värdering. Vi kan komma att kontakta dig om vi vill veta mer.

(2022-11-02)

Viktigt att tänka på vid rättelser

De procentsatser som finns angivna i Företagsregistret på flik Lagstadgade avgifter när din löneperiod Fastställs är de som kommer att användas. Det här måste du tänka på om du behöver fastställa en rättelselön med ”gammalt” utbetalningsdatum (för att påverka rätt månad) i de fall procentsatser för arbetsgivaravgifter var andra än nu gällande.

Innan du Fastställer din rättelselön måste du se till att angivna arbetsgivaravgifter stämmer med det som gällde för lönens utbetalningsdatum. När lönen är Fastställd måste du ändra tillbaka avgifterna till dagens gällande procentsatser, så det blir korrekt för kommande lönekörningar.

(2021-09-13)

Kontrollera och justera värde för Fordonsskatt

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut i tre år från det att fordonet blev skattepliktigt första gången. Du behöver manuellt ändra värde för Fordonsskatt efter tre år, beräknat efter när fordonet ställdes i trafik första gången.

Det här betyder att du kan behöva börja ändra värde för Fordonsskatt tidigast from 1 juli 2021 (om bilen ställdes i trafik 1 juli 2018). Om bilen tex ställdes i trafik 1 oktober 2018 ska du ändra värde för Fordonsskatt 1 oktober 2021 (alltså efter tre år).

Korrekt skatt kan kontrolleras genom Transportstyrelsens webbtjänst (länk nedan) där koldioxidvärdet och drivmedlet anges. Då visas dels malus-skatten som gäller de första tre åren och vad fordonsskatten därefter blir. Tidsrymden på tre år beräknas efter när fordonet ställdes i trafik för första gången.

Länk till Transportstyrelsen

(2021-06-14)

Anpassningar för Korttidsarbete

Om ditt företag inför Korttidsarbete rekommenderar vi en genomgång av de anpassningar som behöver göras i lönesystemet för att allt ska bli korrekt. Vi kan hjälpa dig på två sätt:

  • vi hjälper dig genom en konsultinsats
  • du gör anpassningar själv med hjälp av ett framtaget dokumentstöd

Kontakta vår support för mer information.

(2020-04-03)

Demoföretaget AB

Demoföretaget AB är ett "lek- och lär företag" som skapas i Kontek Lön vid nyinstallation. Därefter sker inte någon automatisk uppdatering av detta företag. Du som använder Demoföretaget kan själv uppdatera till senaste versionen via vår hemsida. Gör så här:

  • Logga in på Mina sidor
  • Klicka på programmet Kontek Lön (vid System/lösningar)
  • Klicka på Demoföretaget och följ instruktionerna som beskriver nedladdning av backupfilen samt hur den ska återställas i Kontek Lön

(2018-01-29)

Hjälptexter i Kontek Lön

I menyraden längst till höger når du programmets Hjälptexter. Där hittar du säkert svar på många frågor. Du når även hjälptexten för den aktuella sidan du befinner dig på genom att trycka på tangenten F1. I hjälptexterna finns även Användarmanualer, vilka bland annat beskriver semesterrutiner i programmet.

Lycka till!

(2015-11-23)