EU:s nya dataskyddsreform GDPR

I maj 2018 ersätts den nu gällande Personuppgiftslagen med EU:s dataskyddsreform, General Data Protection Regulation (GDPR) - som arbetsgivare är det viktigt att du förbereder dig redan nu! Läs mer om Konteks syn på förändringen som system- och molntjänstleverantör inom löneområdet.